هاست پرسرعت اشتراکی

هاست ویندوز Plesk
۱ فضا گیگابایت
100% Complete
هارد نسل جدید NVMe
3.2GHz قدرت پردازش CPU
۳۲ گیگابایت RAM
پهنای باند نامحدود
دامنه رایگان
تحویل آنی
Asp
PHP
‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد بانک‌اطلاعاتی 1 عدد
تعداد ساب دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
هاست ویندوز کلاسیک Windows 1G قیمت 250,000/سالیانه
سفارش دهید
فضا 2 گیگابایت
66% Complete
هارد نسل جدید NVMe
3.2GHz قدرت پردازش CPU
۳۲ گیگابایت RAM
پهنای باند نامحدود
دامنه رایگان
تحویل آنی
Asp
PHP
‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد بانک‌اطلاعاتی 1 عدد
تعداد ساب دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
هاست ویندوز کلاسیک Windows 2G قیمت 320,000/سالیانه
سفارش دهید
فضا 3 گیگابایت
100% Complete
هارد نسل جدید NVMe
3.2GHz قدرت پردازش CPU
۳۲ گیگابایت RAM
پهنای باند نامحدود
دامنه رایگان
تحویل آنی
Asp
PHP
‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد بانک‌اطلاعاتی 1 عدد
تعداد ساب دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
هاست ویندوز کلاسیک Windows 3G قیمت 395,000/سالیانه
سفارش دهید